Chính sách

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG KÝ GỬI

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG KÝ GỬI

Quy định về ký gửi hàng hoá tại Thế Gia group.

Danh mục hàng cấm

Danh mục hàng cấm

Dựa trên luật pháp ban hàng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhập hàng Trung Quốc 24h không nhận order cũng ...

Chính sách khiếu nại

Chính sách khiếu nại

Nhập hàng Trung Quốc 24h luôn hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề khiếu nại do lỗi nhà cung cấp gây ra, đàm phán về ...

Quy định đặt hàng

Quy định đặt hàng

Những yêu cầu của chúng tôi mà quý khách nên đọc kĩ để hiểu hơn về chính sách đặt hàng ...